TODO supply a title
Pri návrhu a vývoji všetkých výrobkov vychádzame z podstaty verného zvuku - našou úlohou je reprodukovať a nie meniť, tvorba patrí interpretom. Preto žiadny  komponent by nemal k zvuku nič pridávať, maskovať alebo meniť. Každá zmena, aj keď by to bolo "zlepšenie" zvuku, nás vzdiali od originálu. S týmto názorom  určite mnohí nebudú súhlasiť, ale keď chceme vernú, presnejšie realistickú, reprodukciu, iná cesta nie je možná. Že je to správna cesta potvrdzujú pozitívne  ohlasy a testy v domácej aj zahraničnej tlači a spokojnosť doterajších zákazníkov.  Výsledkom je zvuk, ktorý si nekladie za cieľ páčiť sa okamžite každému. Je to presná a verná reprodukcia každej nahrávky so všetkými jej detailmi, ktorá odhalí  aj chyby nahrávky alebo nepresnosti interprétov, je to hudba taká , aká je v skutočnosti. A o tú hlavne ide.  Predstavené komponenty umožňujú rôzne kombinácie podľa Vašich požiadaviek. Vždy Vám ponúknu zvuk, ktorý je vysoko nad ich cenou. Aj pri najvyšších  nárokoch na vernú reprodukciu Vás bez problémov prenesú do sveta hudby. 
A Stylish Navigation Menu With Jquery
Viac Vám povedia testy a staršie merania , prípadne nové merania PA300SE a najnovšie PA300SSE ZOSILŇOVAČE info výroba ukončená REPROBOXY výroba ukončená